דיני עבודה וזכויות

דיני עבודה הם תחום רחב, שעוסק במערכת הזכויות והחובות בין העובדים לבין המעסיקים.
דיני עבודה כוללים נושאים רבים, שמצריכים ידע רב וניסיון כדי להתמודד עם סוגיות משפטיות ולהגן על העובדים ובמקרה הצורך – על המעסיקים.
כך למשל, נכללים בדיני עבודה הנושאים הבאים: הסכמי העסקה, הסכמי אי תחרות, חופשת לידה, התפטרות ופיטורין, ימי מחלה וחופשה, עריכת שימוע ועוד.

זכויות עובדים

חשוב לציין, כי דיני העבודה הם קוגנטיים, משמע: אי אפשר להתנות עליהם. עובד לא יכול לוותר על זכויות שמגיעות לו ע"פ החוק. הרציונל העומד מאחורי זה הוא צמצום פערי כוחות בין המעסיק לעובד ושמירה על איזון.
מבין הזכויות העיקריות המוקנות לעובדים, נזכיר את הזכויות הבאות:

חופשה שנתית – עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בהתאם למפתח שנקבע בחוק חופשה שנתית. כך למשל, עובד בעל ותק של שנה עד 5 שנים במקום עבודתו, זכאי ל-12 ימי חופשה שנתית בפועל. עובד בעל ותק של 6 עד 8 שנים זכאי ל -17 ימי חופשה בפועל.

יש לציין, כי הזכאות לימי חופשה נקבעת לא רק ע"פ הוותק אלא גם בהתאם להיקף המשרה.

דמי מחלה – עובד שנעדר מעבודתו בשל מחלה, זכאי לתשלום החל מהיום השני והשלישי להיעדרותו בשיעור של 50% משכר העבודה הרגיל. עבור היום הראשון, אין זכאות לתשלום. מהיום הרביעי ואילך, העובד יקבל 100% מהשכר.

שימוע לפני פיטורים – על המעסיק חלה חובה חוקית לבצע לעובד הליך שימוע בטרם הפיטורים. לא ניתן לפטר עובד ללא שימוע. זכות השימוע והטיעון היא זכות שמוקנית לעובד לא רק לקראת פיטורים, אלא גם במקרים שבהם המעסיק מעוניין לשנות את תנאי העסקתו  של העובד כדוגמת הפחתת שכר, שינוי היקף המשרה וכד'.
מטרתו של הליך השימוע היא מתן הזדמנות נאותה לעובד להשמיע את טיעוניו כנגד ההחלטה לפטרו.

הליך שימוע תקין

כדי שהליך השימוע יהיה תקין, צריכות להתקיים מספר דרישות:

  • המעסיק צריך לתת לעובד הודעה בכתב על השימוע, ולאפשר לו להתכונן לקראתו במשך זמן סביר. בנוסף, המעסיק צריך לתת לעובד את הסיבות לכך שפיטוריו נשקלים ולאפשר לו לעיין במסמכים הרלוונטיים. טענות המעסיק לא יכולות להיות כלליות, עליו להצביע על אירועים ספציפיים, אליהם העובד יוכל להתייחס.
  • בפסיקה נקבע לא אחת, כי המעסיק צריך לשמוע את העובד ב'לב פתוח ובנפש חפצה' – כלומר: המעסיק צריך לתת לעובד הזדמנות כנה ומלאה להשמיע את טענותיו ולשקול את דברים ברצינות ובכובד ראש. עליו לקחת בחשבון את דבריו לפני שהוא מחליט באופן סופי בעניין.
  • המעסיק צריך לתעד את שיחת השימוע בפרוטוקול, כולל את התייחסות העובד וטענותיו. העובד צריך לעיין בפרוטוקול, לאשר את נכונות הדברים שנכתבו בו ולחתום. המעסיק ייתן לעובד עותק מהפרוטוקול.
  • לעובד יש זכות להיות מיוצג בידי עו"ד בשימוע. לא תמיד עובדים מודעים לזכות הזו. ליווי של עו"ד לדיני עבודה בשימוע, יעניק לעובד אפשרות לטעון את טענותיו בצורה קוהרנטית וברורה.
  • ועד העובדים במקום העבודה שאי להשתתף בשימוע אם העובד רוצה כן.
  • לאחר עריכת השימוע, על המעסיק לתת לעובד תשובה ברורה לגבי ההחלטה שהתקבלה בעניינו.

.

חשוב להוסיף, כי זכות השימוע קיימת גם במקרים שבהם העובד עוד לא התחיל בפועל בעבודתו, אלא חתם על הסכם העבודה. גם בשלב הזה, אם המעסיק מתחרט ומחליט שהוא אינו מעוניין להעסיק את העובד, עליו לאפשר לעובד להשמיע את טענותיו ולערוך לו שימוע.
זכות השימוע עומדת לעובד, גם כאשר מדובר בהפרות חוזרות של הסכם העבודה מצידו.
אם כן, זכות השימוע היא זכות משמעותית וחשובה עד מאוד, והיא ניתנת כל עובד באשר הוא עובד.

זכויות מעסיקים

עו"ד דיני עבודה עוסק גם בזכויות מעסיקים. ליחסי עבודה שני צדדים – צד העובד וצד המעסיק. ליווי מעסיקים נדרש במגוון רחב של מצבים, כגון: סכסוכים הנוגעים להעסקת עובדים, פיטורי עובדים, ניסוח הסכמי העסקה, ניהול משא ומתן קיבוצי, ליווי בהליכי רה ארגון ועוד.

 

 תפקידו של עורך דין לדיני עבודה

עו"ד שמתמחה בדיני עבודה חייב להכיר היטב את החוק והפסיקה ואת הדקויות של דיני העבודה, הן בנוגע לעובדים והן בנוגע למעסיקים. עולם דיני העבודה הוא עולם מורכב ודינמי, ועל עורך הדין להתעדכן כל העת בהלכות החדשות ולהיות קשוב לצרכי הלקוח.
עו"ד יובל אור מעניק ללקוחותיו יחס אישי ומקצועי, ומלווה אותם לאורך כל הדרך.

צרו איתנו קשר וקבלו ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

דילוג לתוכן